Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
Д.Алтансүх, Гүйцэтгэх Захирал, Аудитын Парнер

Д.Алтансүх

Гүйцэтгэх Захирал, Аудитын Парнер

Улаанбаатар

+(976)-77404040

Холбоо барих