Зөвлөх Үйлчилгээ

Зөвлөх Үйлчилгээ

Дэлхийн хамгийн том нягтлан бодох бүртгэл, зөвлөх үйлчилгээний сүлжээнүүдийн нэг болох БДО нь төрл бүрийн хэрэгцээ бүхий олон төрлийн байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлдэг. Ялангуяа төрөл бүрийн сорилт, өөрчлөлт, боломжуудыг даван туулж буй үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлдэг манай Зөвлөх Үйлчилгээний хэлтэст илүү хамаатай байдаг.

Манай мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний баг нь таны хэрэгцээг хангах мэдлэг, туршлагатай. 

Холбоо барих гол хүн