Паблик сектор

Паблик сектор

Засгийн газрын удирдагчид бага зардлаар ихийг хийх дарамт шахалтанд орж байгаа энэ үед шинэ зохицуулалт, үйл ажиллагааны арга барил гарч ирэв. Өнөөдөр төрийн үйл ажиллагаанд төрийн бизнесийн байгууллагууд, бизнесийн нэгжүүд, засаглал, өмчлөлийн асуудал гол үүрэг гүйцэтгэж байна.

BDO нь төрийн салбартай ажиллах шинэ хандлагыг санал болгож байна. Бид төрийн секторт тохирсон практик, шинэлэг, захиалгат шийдлүүдийг хангахын тулд засгийн газартай хамтран ажиллахдаа бие даасан үзэл бодлыг авчирдаг.

BDO нь бодлого, хууль тогтоомж, төсвийн шаардлагууд нь өртөг хэмнэлттэй үйлчилгээ үзүүлэхэд хүндрэл учруулдаг орчинд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн байгууллагуудын ялгаатай хэрэгцээг ойлгох чиглэлээр мэргэшсэн. Гол асуудлууд нь:

Агентлагийн үйлчилгээний эрэлт нэмэгдэж байна
Үйлчлүүлэгчийн суурь, хөгшрөлтийн ажиллах хүчний хүн ам зүйн болон газарзүйн өөрчлөлт
Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн улмаас компанийн мэдлэг алдагдах болон бусад удаан үргэлжлэх нөлөөлөл
Төсөв боловсруулах үйл явцын хатуу байдлын үнэлгээ.
BDO нь засгийн газрын олон түвшний үйлчлүүлэгчдэд стратегийн болон шинэлэг шийдлүүдийг санал болгох гүн туршлага дээр тулгуурлан үйлчилдэг. Дэлхий нийтийн нэгдсэн сүлжээгээр дэмжигдсэнээр бид засгийн газрын удирдагчдад тохирсон стратеги боловсруулж, хязгаарлагдмал нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглах практик шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг.

Манай мэргэжилтнүүд тээвэр, дэд бүтэц зэрэг төрийн салбарыг бүрдүүлдэг олон салбарыг дэмжих арвин туршлагатай.

Манай зөвлөх үйлчилгээний туршлага нь олон агентлагт хүнд хэцүү үеийг даван туулахад тусалсан. Бид салбар дахь олон арван жилийн туршлага, төрийн секторын удирдах зөвлөл, аудитын хорооны гишүүдийн хувьд үйлчлүүлэгчийн туршлага дээр үндэслэн хараат бус, анхааралтай, бодитой зөвлөгөө өгдөг.

Key Contact

Meet Our Team