Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Үйлчилгээ

БДО-ын олон улсын аудитын аргачлалын дагуу дотоод хянал, бизнесийн системийг сайжруулна.

Аудит ба Баталгаажуулалт

Your business is about more than the balance sheet and profit and loss statement. That’s why our team of audit specialists and technical experts focus on the bigger picture.

Татвар

 БДО нь нарийн түвэгтэй татварын асуудал бүхий үйлчлүүлэгчдэд дотооддоо болон дэлхий даяар үйлчилгээ үзүүлдэг.Манай татварын мэргэжилтнүүд үйлчлүүлэгчид үнэ цэнэ нэмэх үйлчилгээ үзүүлэхүйц хангалттай туршлага, бизнесийн салбаруудын онцлогийн...