Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэл

 

БДО нь өнөөдрийн байдлаар үйлдвэрлэлийн байгууллагуудад тулгараад байгаа бэрхшээлүүд маш сайн мэддэг ба үйлчлүүлэгчийнхээ хэрэгцээнд  тохирсон нэгдсэн үйлчилгээг санал болгодог.  Бид таны бизнест тулгараад байгаа маш олон асуудлуудыг шийдэхэд тань тусалж чадна.  Бид үйлдвэрлэлийн зах зээлд тулгараад байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн асуудлуудад маш сайн туршлагажсан мөн хөрвөх чадварын асуудлаас хөдөлмөрийн зардал хүртэлх таны үйл ажиллагаа явуулдаг бүхий л цар хүрээн дэх асуудлуудад тань тусалдаг.