Ёс Зүй ба Даган Мөрдөлт

Онцгой үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд ёс зүйн стандартыг хамгийн чухалчилна

БДО-гийн Ёс Зүйн ба Бизнесийн Үйл Ажиллагааны Дүрэм

BDO нь дотоод бодлого, гадаад хууль тогтоомжийн дагуу ёс суртахууны дээд хэм хэмжээг сахиж, дагаж мөрдөхийг зорьдог. Манай бүх ажилчид болон түншүүд нь BDO-ийн үндсэн үнэ цэнийг баримталж, ёс зүй, хууль эрх зүй, мэргэжлийн өндөр түвшинд биеэ авч явах ёстой.

БДО нь ажилд орох үед болон түүнээс хойш жил бүр БДБ-ын бүх ажилчид болон түншүүдэд унших шаардлагатай Ёс зүйн дүрэм, Бизнесийн ёс зүйн бодлогын гарын авлагыг хөтөлдөг. BDO Mongolia-ийн ажилтан бүр BDO-ийн Ёс зүй, бизнесийн ёс зүйн дүрмийг тууштай дагаж мөрдөх, ажлын байран дахь ёс зүйн асуудалтай тулгарвал зөв үйл ажиллагааны чиглэл сонгох үүрэгтэй.

Манай дүрэм нь BDO Mongolia-ын түншүүд болон ажилтнуудын одоогийн болон боломжит үйлчлүүлэгчид, хамтран ажиллагсад, өрсөлдөгчид, засгийн газрын болон зохицуулах агентлагууд, олон нийт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон BDO-тай холбоотой эсвэл холбоотой байж болох бусад хүмүүстэй хийх үйл ажиллагаа, ажлын харилцааг зохицуулдаг.

Манай дүрмийг дагаж мөрдөх нь BDO Mongolia-тай ажиллах, хамтран ажиллах нөхцөл бөгөөд түүний заалтыг дагаж мөрдөхгүй бол ажлаас халах зэрэг сахилгын шийтгэл ногдуулдаг.

BDO Mongolia нь Их Британийн BDO International Limited компанийн гишүүн бөгөөд баталгаагаар хязгаарлагдсан олон улсын BDO сүлжээний бие даасан гишүүн пүүсүүдийн нэг хэсэг юм.

BDO нь BDO сүлжээ болон BDO гишүүн пүүсүүдийн брэнд нэр юм.

Хэрэв танд манай пүүс, түншүүд, ажилтнууд эсвэл гэрээт гүйцэтгэгчидтэй холбоотой гомдол, маргаан байгаа бол энэ талаар бидэнд мэдэгдэхийг зөвлөж байна.

How to speak up

Хэрэв та Монгол Улсын хамтрагч, ажилтан, гэрээлэгч бөгөөд бидэнд санаа зовоож буй асуудлаа илэрхийлэхийг хүсвэл удирдамж, үйл явцыг эндээс авна уу.

Хэрэв та Монгол Улсын одоогийн түнш, ажилтан, гэрээлэгч биш бол доорх маягтыг бөглөж бидэнтэй холбогдоно уу. Хэрэв та баримт бичиг болон бусад холбогдох мэдээллийг хавсаргах хүсэлтэй байгаа бол эдгээрийг complaints@bdo.mn хаягаар илгээнэ үү.

BDO-ийн Ёс зүй, бизнесийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн нь юу вэ?

Хууль тогтоомж, дүрэм журам, мэргэжлийн стандартыг дагаж мөрдөхгүй байх, ёс зүйгүй үйлдэл хийх нь BDO-ийн Ёс зүй, бизнесийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн байж болзошгүй. Зөрчлийн зарим тодорхой жишээнд:

 • Улс төрийн зохисгүй үйл ажиллагаа, хувь нэмэр
 • Зохисгүй бэлэг, зугаа цэнгэл
 • Хууль бусаар ялгаварлан гадуурхах, дарамтлах
 • Мансууруулах бодис хэрэглэх
 • Баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх
 • Ажлын байрны хүчирхийлэл
 • Цаг хугацаа, зардлын талаар зохисгүй тайлан гаргах
 • Ашиг сонирхлын зөрчил
 • Нууцлалыг зөрчсөн
 • Пүүс эсвэл үйлчлүүлэгчийн нөөцийг зохисгүй ашиглах
 • Пүүс болон үйлчлүүлэгчийн бичиг баримтыг зүй бусаар хаях
 • Холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхгүй байх
 • Дотоод арилжаа болон бусад үнэт цаасны хууль зөрчсөн
 • BDO бодлогын бусад зөрчил

Хэрэв та BDO Mongolia-ийн ёс зүй, бизнесийн ёс зүйн дүрмийг зөрчиж болзошгүйг мэдэж байгаа бол  complaints@bdo.mn цахим шуудангаар илгээх эсвэл доорх маягтыг ашиглан нэрээ нууцалсан, нууцалсан тайлангаа илгээнэ үү.