Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
 • Технологи, Хэвлэл Мэдээлэл, Харилцаа Холбоо

Технологи, Хэвлэл Мэдээлэл, Харилцаа Холбоо

 

Шинэчлэл бол мэдээллийн технологи (програм хангамж, техник хангамж) хэвлэл мэдээлэл, үзвэр үйлчилгээ болон харилцаа холбоог хамарсан төрөл бүрийн технологийн үйлдвэрлэлийн амжилтад хүрэх үндэс нь юм.  Яг одоо БДО тантай хамт хөгжихөд бэлэн байна.

БДО—н технологийн мэргэжилтнүүд үйлдвэрлэлд нөлөөлдөг төрөл бүрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, харилцагч нартаа туслах  арвин туршлагатай. Бидний арга хандлага нь үйлдвэрийн хурдацтай өөрчлөлтийн шинж чанарыг тусгадаг. Бид доорхи болон бусад зүйлсэд таныг чиглүүлэх болно:

 • Нэгтгэл ба худалдан авалт
 • IPO гаргах үйлчилгээ
 • Татварын төлөвлөлт ба зөвлөх
 • Судалгаа ба хөгжүүлэлт
 • Цалингийн багц үйлчилгээ
 • Трансфер прайс
 • Тусгай зөвшөөрөл олгох гэрээ
 • Санхүүгийн тайлан ба хууль дүрэм журмын асуудлууд
 • Эрсдэлийн зөвлөгөө
 • Хууль зүйн үйлчилгээ