Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Ашигт Малтмал

Ашигт Малтмал

 

Түүхий эдийн үнэ хэлбэлзэх, хүрээлэн буй орчны асуудал үргэлжлэн анхаарал татахын хэрээр ашигт малтмалын үйлдвэрлэлд хэзээ хэзээнээс илүү дарамт шахалт тулгарч байна.  Ашигт малтмалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудад  бизнесээ  хөгжүүлэх, үр ашигтайгаар удирдахад туслах болон дээрхи асуудлуудад зөвлөгөө өгч чиглүүлэх мэргэжилтнүүд хэрэгтэй.

БДО- н ашигт малтмал байгалийн нөөцийн баг нь хийн болон нефтийн төвүүд мөн дэлхий дээрх  уул уурхайн бүхий л нөөцийг  эх орондоо болон гадаад  иж бүрнээр нь газрыг гадаргууг ашиглахад тань туслах аж үйлдвэрийн арвин туршлагатай.  Бид уул уурхай, газрын тос болон хийн үйлдвэрлэлийн бүхий л сегментэд бизнесийн зөвлөгөө өгч ажиллаж байсан туршлагатай.

Манай баг мэргэжил бүрээр мэргэшсэн хүмүүсээс бүрддэг. Мөн уламжлалт аудит, татвар болон бизнесийн зөвлөгөөнөөс гадна Монгол улсад болон дэлхий даяар технологийн асуудал, эрсдэлийн удирдлага, орлого хүлээн зөвшөөрөлт, ажил гүйлгээний бүртгэл гэх мэт бүхий л асуудлуудыг хамарсан цогц зөвлөгөө өгнө.