Ашигт малтмал ба байгалийн баялаг

Ашигт малтмал ба байгалийн баялаг

Таваарын үнэ хэлбэлзэж, байгаль орчны асуудал хууль зохицуулагчдын анхаарлыг татсаар байгаа энэ үед байгалийн баялгийн салбарт урьд өмнө байгаагүй дарамт тулгараад байна. Гүйцэтгэл болон үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, шинээр ханган нийлүүлэлт авах, байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй хууль зохицуулалт, тайлагнал болон татварын шаардлагуудыг хангах зэргээс бизнесийн амжилт хамааралтай байдаг. Байгалийн баялгийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагууд эдгээр асуудлуудыг даван туулах, бизнесээ үр дүнтэй удирдах, хөгжүүлэхэд тань туслах мэргэжлийн зөвлөгөө хэрэгтэй байдаг.

Бид уул уурхайн салбарт, тэр дундаа үйлдвэрлэл эрхэлдэг үйлчилгээний компаниудад бизнесийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан туршлагатай.

Манай баг янз бүрийн мэргэжил эзэмшсэн мэргэжлийн хүмүүсээс бүрдэх бөгөөд танд өвөрмөц өргөн цар хүрээтэй хэтийн төлөвийг санал болгож байна. BDO нь уламжлалт аудит, татвар, бизнесийн зөвлөгөө өгөхөөс гадна Монголд болон дэлхийн хэмжээнд гүйлгээний үйлчилгээ, орлогыг хүлээн зөвшөөрөх, технологийн асуудал, эрсдэлийн менежмент зэрэг нарийн төвөгтэй асуудлаар танд зөвлөгөө өгөх боломжтой.

Key Contact

Meet Our Team