Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Аудит ба Баталгаажуулалт

    Аудитын чанарыг эрхэмлэх нь бидний соёлын үндсэн хэсэг юм. Бид нийтийн эрх ашигт үйлчлэх үүргээ ухамсарлаж, түүнд үүрэг хүлээдэг. Бидний хүний нөөц, үйл явц, технологид төвлөрсөн чанарын удирдлагын системд хийж буй хөрөнгө оруулалт нь чанараа тасралтгүй сайжруулж, бэхжүүлэх боломжийг бидэнд олгодог.

Аудит ба Баталгаажуулалт

Your business is about more than the balance sheet and profit and loss statement. That’s why our team of audit specialists and technical experts focus on the bigger picture.

Манай үйлчилгээ