Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Ашгийн Бус Байгууллага

Ашгийн Бус Байгууллага

 

БДО нь ашгийн бус салбарт олон жил ажилласан дадлага туршлагаараа энэ салбарын аудит, татвар, зөвлөх үйлчилгээний шаардлагуудыг маш сайн мэддэг. Бид ашгийн бус байгууллага нь бат бөх харилцаа холбоон дээр үндэслэгдсэн гэдгийг мэднэ.

Манай дадлага туршлагатай ашгийн бус байгууллагын баг үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээ сайжруулахын тулд зардлын үр ашигт аргыг боловсруулан таньтай хамтран ажилладаг.

Бид батлагдсан үр дүнд хүргэхийн тулд ашгийн бус салбарт нөлөөлдөг асуудлын мэдлэгтээ тулгуурлан танай байгууллагын эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, тасралтгүй ойлголтыг хөгжүүлэхэд цагаа зарцуулна. Таныг үйл ажиллагаагаа удирдан явуулахад тань бид доорхи зүйлсээр тусалж чадна:

  • Гол бизнесийн асуудлууд
  • Татварын чөлөөлөлт ба хөнгөлөлт
  • Стратегийн бизнес төлөвлөгөө
  • Цалингийн шийдвэрлэл
  • Ашгийн бус салбарын эрсдэлийг тодорхойлох
  • Мэдээллтийн технологийн стратеги болон дэд бүтэц
  • Төслийн менежментийн хэрэгжилт
  • Санхүүгийн тайлан болон хууль дүрэм журмын мөрдөлт

Бид ашгийн бус байгууллагын олон төрөл байдгийг мэднэ. Жишээлбэл боловсролын байгууллага, буяны байгууллага, эрүүл мэнд, спорт, олон нийтийн клуб гэх мэт. Бид танай байгууллагын өвөрмөц хэрэгцээ, бэрхшээл болон боломж, онцлогт тохирсон зөвлөгөө өгнө.