• БДО 2020 Оны Газрын Тос, Байгалийн Хийн Салбарын Таамаглал

    Газрын тос, байгалийн хийн салбарын 2020 оны БДО-н таамаг: үнэ, цахим орчны аюулгүй байдал, арилжаа, big data, судалгаа хөгжүүлэлт.

    Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ Үзүүлдэг Салбарууд

Шууд харах