Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • БДО 2020 Оны Газрын Тос, Байгалийн Хийн Салбарын Таамаглал

    Газрын тос, байгалийн хийн салбарын 2020 оны БДО-н таамаг: үнэ, цахим орчны аюулгүй байдал, арилжаа, big data, судалгаа хөгжүүлэлт.

    Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ Үзүүлдэг Салбарууд

Шууд харах