Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө

Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө

Үл хөдлөх хөрөнгө, барилгын салбарт чиг хандлага өөрчлөгдөж байна. Өмнөх жилүүдэд компаниуд уламжлалт санхүүжилтэд түшиглэдэг байсан бол өнөөдөр төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, олон улсын хөрөнгө оруулагчдын тусламжтайгаар төслийн санхүүжилтийн илүү боломж нээгдэж байна. Нэмж дурдахад нар, салхи, байгалийн хий гэх мэт өөр эрчим хүчний эх үүсвэрүүд улам бүр түгээмэл болж байна. Үүний үр дүнд улс орны тодорхой бүс нутагт үл хөдлөх хөрөнгө, барилгын салбарыг хөгжүүлэх олон боломж бий.

BDO-ийн мэргэжилтнүүд ширүүн өрсөлдөөн, өсөн нэмэгдэж буй зардал, бонд болон даатгалын асуудлууд зэрэг салбарт тулгарч буй өөрчлөлт, сорилтуудыг ойлгодог. BDO нь уламжлалт аудит, татвар, зөвлөхийн ажлаас гадна ашигт ажиллагааны дүн шинжилгээ, гэрээний хэрэгжилт, бонд, зээлийн чадавхи, түүнчлэн нэмэлт зардлын дүн шинжилгээ хийх замаар үйлчлүүлэгчдэд өнөөгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд тусалдаг.

Key Contact

Meet Our Team