• БДО Глобал Хувийн Үйлчлүүлэгчдийн Үйлчилгээ нийтлэл
Нийтлэл:

БДО Глобал Хувийн Үйлчлүүлэгчдийн Үйлчилгээ нийтлэл

2016-09-30

Мэдээллийн эх хувийг БДО Глобал-аас авав.

----------

2003 онд үүсгэн байгуулагдсан BDO Global Private Client Services Innovation Centre (GPCS) нь БДО-ын олон улсын хувийн үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээний төв юм. Энэ бүлэг нь Европ, Америк, Ази Номхон Далай гэх гурван дэд бүлгээс бзрдэх хувийн үйлчлүүлэгчдийн мэргэжилтнүүдийн глобал сүлжээ юм. Энэхүү бүлгийн гишүүд байнгын ажлын харилцаа тогтоохын тулд гол санхүүгийн төвүүдэд тогтмол уулалт хийдэг.