• Дэлгэрэнгүй Хайлт

Үзүүлэлт: 1 - 33
1
2018-06-20

БДО-ын Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын баг тодорхой бүс нутгуудаас хэд хэдэн салбар сонгон авч улирал бүр шинжилгээ хийн нэгтгэл ба худалдан авалтын зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, түүний ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа талаар мэдээлэл агуулсан тайлан бэлтгэн гаргадаг билээ. 

/mn-mn/мэдээлэл/онцлох-мэдээлэл/bdo-horizons-2018-дугаар-2
2018-02-19

*Энэхүү тайланг БДО Глобал эрхлэн гаргав.БДО-ын Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын баг тодорхой бүс нутгуудаас хэд хэдэн салбар сонгон авч улирал бүр шинжилгээ хийн нэгтгэл ба худалдан авалтын зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, түүний ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа талаар мэдээлэл агуулсан тайлан...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/bdo-horizons-2018-01
Үзүүлэлт: 1 - 33
1