Татварын Үйлчилгээ

Татварын Үйлчилгээ

BDO-д бид татвар бол зөвхөн дагаж мөрдөхөөс хавьгүй илүү зүйл бөгөөд энэ нь шинэ боломжуудыг олж илрүүлэх, ашиглахад туслах арга замыг хайж олохын зэрэгцээ таны өвөрмөц нөхцөл байдлын стратегийн болон урт хугацааны хэтийн төлөвийг авч үзэх явдал юм.

Манай татварын мэргэжилтнүүд татварын иж бүрэн мэргэшилтэй, өргөн хүрээний салбарт гүн гүнзгий туршлагатай. Танай бизнес хил дамнан ажилладаг шиг бид ч мөн адил. BDO дэлхий даяарх сүлжээ нь Монголын худалдааны түнш орнуудад ижил төстэй өргөн туршлага, салбарын гүн гүнзгий мэдлэгтэй татварын мэргэжилтнүүдтэй ажиллах боломжийг танд олгоно.

BDO Tax Services & Solutions:

 • Татварын зөвлөгөө
  • Тогтмол татварын дагаж мөрдөх
  • Бизнесийн татварын зөвлөгөө, бүтэц, төлөвлөлт
 • Татварын маргааныг шийдвэрлэх
 • Татварын хяналт
 • Шилжүүлгийн үнэ
  • Шилжүүлгийн үнэ тогтоох баримт бичиг
  • Дагаж мөрдөх
  • Шилжүүлгийн үнийн төлөвлөлт ба эрсдэлийн менежмент
 • Гадаадын иргэнд зориулсан татвар
 • Гааль
 • Хувь хүний орлогын албан татвар

Татварын үйлчилгээний хэрэгцээгээ ярилцахын тулд бидэнтэй холбогдоно уу.

Холбоо барих гол хүн