Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • БДО-гийн Глобал Санхүүгийн Үр Дүн
Блог:

БДО-гийн Глобал Санхүүгийн Үр Дүн

2020-01-16

Жил бүр санхүүгийн өсөлттэй байх БДО-гийн стратегийн дагуу 2019 оны 9 сарын 30-ны өдрийн байдлаар глобал орлого 9.6 тэр бум ам. долларт хүрлээ

  • Глобал орлого 10.1%*-иар өссөн - 2018 онд 8.3%-иар өссөн - ингэснээр салбартаа сүүлийн 10 жилийн турш хамгийн хурдтай өсөж буй байгууллага хэвээр үлдэж байна
  • Манлайлалд төвлөрөх зорилго амжилттай хэрэгжиж байна: томоохон органик өсөлт ба нэгтгэл, худалдан авалтын үр дүнтэй үйл ажиллагааг хослуулсан
  • БДО-гийн 88,000 гаруй мэргэжилтнууд ирээдүйд төвлөрсөн технологийг нэвтрүүлж, БДО-гийн үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээг шинэчилж байна
  • Инновацийг тэргүүнд тавих аргачлал нь бизнесийн үр өгөөжтэй байдлыг нэмэгдүүлэхээс гадна харилцагчдад үнэ цэнэ нэмж байна
  • Төвлөрсөн зах зээлийн хүчин чармайлт ба стратегийн нэгтгэл, худалдан авалтын үйл ажиллагаа нь БДО-г сонгосон зах зээлдээ манлайлахад тусалж байна.

*тогтмол ханш

2019 оны 12 сарын 5, БРЮССЕЛЬ: БДО 2019 оны 9 сарын 30-ны байдлаар нийт 9.6 тэр бум ам долларын орлоготой ажилласан буюу өмнөх оны орлогыг 10.1%-иар нэмэгдүүлсэн гэдгээ зарлалаа.