• Олон Улсын болон Давхар Татвар

Олон Улсын болон Давхар Татвар

 

Таны бизнес олон улсын хэмжээнд тэлэн гарах мөчөөс эхлэн татварын асуудал илүү нарийн төвөгтэй болдог. БДО-тэй хамарснаар та дэлхий даяар тархсан татварын мэргэжилтнүүдтэй сүлжээнд нэвтрэх юм.

Манай олон улсын татварын мэргэжилтнүүд танд олон төрлийн үйлчилгээг санал болгож байна:

  • Дэлхий даяарх татварын хуулиудын даган мөрдөлт
  • Таны бизнесийн төлдөг татварыг олон улсын хэмжээнд удирдаж зохицуулах
  • Бусад улс орон дахь таны хөрөнгө оруулалтыг татварын үр дүнтэй хэлбэрээр зохион байгуулах
  • Үр дүнтэй татварын стратеги хэрэгжүүлэх
  • Таны бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих практик шийдлийг бий болгох
  • Татварын албаны шаардлагыг хангаж байгаа гэдгийг бататгах.