• Аутсорсинг

Аутсорсинг

 

ЯАГААД БДО-ЫН АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГЭЖ?

БДО-ын аутсорсинг үйлчилгээ нь санхүүгээ үр өгөөжтэй, зардал хэмнэх хэлбэрээр удирдах боломжийг бизнесүүдэд олгодог. Манай мэргэжилтнүүд үйлчлүүлэгчдийнхээ шаардлагыг хангах шийдлийг боловсруулахын тулд тэдэнтэй тулж ажилладаг.

Бид таны шаардлагыг хангахуйц бүртгэл хөтлөлтийн үйлчилгээ үзүүлж, акттай хугацаа, жирэмсний амралт эсвэл ээлжийн амралт гэх мэт асуудлуудад санаа зоволтгүй найдвартай үр дүнг хүргэнэ. Бид таны итгэлийг даах мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэх болно.

Бид жижиг ба том, дотоодын болон олон улсын, бүх салбаруудад үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийг дэмждэг. Таны санхүүгийн хэрэгцээ ба шаардлагыг алхам тутам бүрт хангаснаар та итгэлтэйгээр бизнесийн гол хэсгүүддээ анхаарч ажиллах боломжтой болох юм.

  • Бүртгэл хөтлөлт
  • Санхүүгийн хэлтэс
  • Цалин хөлс