• Санхүүгийн Тайлангийн Аудит

Санхүүгийн Тайлангийн Аудит

 

Аж ахуйн нэгжийн хэмжээ, үйл ажиллагааны төрлөөс үл хамааран бизнес эрхлэгчид чанартай, тогтвортой, үнэ цэнэ бүхий аудитын үйлчилгээ шаарддаг. Хөрөнгө оруулагчдын нарийн шаардлага болон компаниудын үйл ажиллагаа эрхэлдэг салбар, зах зээл, тулгардаг эрсдэл  гэх мэт зүйлсийн улмаас үйлчлүүлэгч бүр харилцан адилгүй байдаг гэдгийг бид мэднэ. Тиймээс бид аудитын ажил тус бүрийг үйлчлүүлэгчийн онцлогт тохируулан боловсруулж, төлөвлөж, гүйцэтгэдэг.

Бид аудит, баталгаажуулах үйлчилгээгээр Монгол улсад тэргүүлэгч пүүсүүдийн нэг болж чадсанаас гадна 150 гаруй улс оронд үйл ажиллагаа эрхэлдэг сүлжээ компаниудтайгаараа давуу талтай юм. БДО Сүлжээний хэмжээ (7 тэр бум ам доллараас хэтэрсэн глобал орлого) нь онцгой үйлчилгээ үзүүлж чадах чадах хамгийн сайн хүмүүс болон хамгийн сүүлийн үеийн технологид хөрөнгө оруулах боломжийг бий болгодог.