• Зөвлөх Үйлчилгээ

Дэлхийн хамгийн том нягтлан бодох бүртгэл болон зөвлөх үйлчилгээний сүлжээ БДО нь төрийн бус байгууллага, хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, нөхөрлөл, хоршоолол, болон төрийн өмчит хувьцаат компани зэрэг олон төрлийн харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн зөвлөхийн үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд өмнөх харилцагч үйлчлүүлэгчдээс харж болно. Бид харилцагчдаа зах зээлийн сорилт, хуулийн өөрчлөлт болон нийгэм эдийн засгийн хүндхэн нөхцөл байдлыг амжилттай даван туулахад нь дэмжлэг болох үүднээс онцгой ажил гүйлгээг бүртгэх, эрсдэлтэй холбоотой болон зөвхөн тухайн үйлчлүүлэгчийн орчин нөхцөлд тохирсон зөвлөгөөг үзүүлж байна.   

Зах зээлийн сорилт, эрэлт хэрэгцээнээс үл хамааран манай олон талын мэдлэгтэй бэлтгэгдсэн мэргэжилтэнүүд нь үйлчлүүлэгчийн кейс бүрт тохирсон шинэлэг, асуудлыг бүрэн хамарсан шийдлүүдийг үйлчлүүлэгч нартаа санал болгож байна.

 

Үйл Явдал, Вебинар + Бусад

Үйл явдал
  • Төлөвлөсөн үйл явдал байхгүй
Бүх үйл явдлыг харах
Вебинар
  • Төлөвлөсөн вебинар байхгүй байна
бүх вебинарыг харах

БДО-ын бусад үйлчилгээтэй танилцах