• Үйлчилгээ

Аудит Ба Баталгаажуулалт

Бид үйлчлүүлэгчийнхээ санхүүгийн тайлангийн найдвартай байдлыг хангах, мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, байгууллагын тогтолцоо болон үйл ажиллагааг сайжруулах шийдлүүдийг санал болгох замаар үйлчлүүлэгч байгууллагын үнэ цэнийг өсгөдөг.БДО-ийн...

Татвар

Татварын шаардлага чанга хатуу болж буй энэ үед БДО нь орон нутагтаа болон дэлхий даяар татварын татварын цогц үйлчилгээг харилцагчиддаа үзүүлж байна. Манай салбартаа мэргэшсэн, олон жилийн туршлагатай татварын мэргэжилтэнүүд дэлхийн хаана бизнес...

Зөвлөх Үйлчилгээ

Дэлхийн хамгийн том нягтлан бодох бүртгэл болон зөвлөх үйлчилгээний сүлжээний нэг болох БДО нь төрийн бус байгууллага, хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, нөхөрлөл, хоршоолол болон төрийн өмчит хувьцаат компани зэрэг олон...