• Корпорацийн ба Олон Улсын Татвар

Корпорацийн ба Олон Улсын Татвар

Өөрчлөлтийг үр өгөөжтэй хэлбэрээр удирдах нь олон улсын татварт маш чухал байдаг ба манай олон улсын татварын баг төрөл бүрийн бизнесийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын татварын зардал ба тайлагналыг хянах зөвлөгөө өгдөг. Та бизнесээ Монголд эсвэл өөр улсад дөнгөж үүсгэн байгуулж байгаа, эсвэл нарийн түвэгтэй үйл ажиллагаатай, дэлхий даяар тархсан салбар бүхий олон улсын аж ахуйн нэгж эсэхээс үл хамааран бид дэлхийн өнцөг булан бүрд байрлах БДО Глобал сүлжээний нэгдсэн татварын үйлчилгээг санал болгож байна.

Бид үнэ шилжүүлэлтийн бодлого, баримтжуулалтаас эхлээд суутган татварын удирдлага, татварын үр өгөөжтэй хил дамнасан санхүүжилт хүртэлх олон төрлийн олон улсын асуудлын талаар үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгдөг.