• Тусгай Зориулалттай Аудит

Тусгай Зориулалттай Аудит

 

Бид хуулиар шаарддаггүй аудитын үйлчилгээ болон тусгайлан шалгах ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Таны хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн хамгийн боломжит аудитын үйлчилгээг санал болгох ба үүнд:

  • Харилцан тохиролцсон горим
  • Хууль тогтоомжийн дагуу тайлагнах ажил

Эдгээр үйлчилгээний талаар эсвэл бусад баталгаажуулах үйлчилгээний талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу.