Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Таны Аудитын Тайлан

Таны Аудитын Тайлан

 

Аудит ба Баталгаажуулалтын Олон Улсын Стандартын Зөвлөлөөс шинээр гаргасан шаардлагуудын дагуу таны аудитын тайланд олон шинэ өөрчлөлтүүд орох болсон.

Доорх товхимлуудад бид гол өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг оруулж, эдгээр өөрчлөлтүүд нь таны бизнест хэрхэн нөлөөлж болох талаар тайлбарласан. Зураг тус бүр дээр дарж товхимлыг татаж авна уу.

 

Аудитын шинэ тайлангийн замнал
 

 

 

Аудитын шинэ тайлангийн замнал 
 

 

 

Аудитын тайлангийн инфо график