• Таны Аудитын Тайлан

Таны Аудитын Тайлан

 

Аудит ба Баталгаажуулалтын Олон Улсын Стандартын Зөвлөлөөс шинээр гаргасан шаардлагуудын дагуу таны аудитын тайланд олон шинэ өөрчлөлтүүд орох болсон.

Доорх товхимлуудад бид гол өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг оруулж, эдгээр өөрчлөлтүүд нь таны бизнест хэрхэн нөлөөлж болох талаар тайлбарласан. Зураг тус бүр дээр дарж товхимлыг татаж авна уу.

 

Аудитын шинэ тайлангийн замнал
 

 

 

Аудитын шинэ тайлангийн замнал 
 

 

 

Аудитын тайлангийн инфо график