• Дэлгэрэнгүй Хайлт

Үзүүлэлт: 1 - 11
1
2020-01-16

Жил бүр санхүүгийн өсөлттэй байх БДО-гийн стратегийн дагуу 2019 оны 9 сарын 30-ны өдрийн байдлаар глобал орлого 9.6 тэр бум ам. долларт хүрлээ

/mn-mn/мэдээлэл/онцлох-мэдээлэл/бдо-гиин-глобал-санхүүгиин-үр-дүн
Үзүүлэлт: 1 - 11
1