Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Дэлгэрэнгүй Хайлт

Үзүүлэлт: 1 - 44
1
2020-01-16

Жил бүр санхүүгийн өсөлттэй байх БДО-гийн стратегийн дагуу 2019 оны 9 сарын 30-ны өдрийн байдлаар глобал орлого 9.6 тэр бум ам. долларт хүрлээ

/mn-mn/мэдээлэл/онцлох-мэдээлэл/бдо-гиин-глобал-санхүүгиин-үр-дүн
2018-06-20

БДО-ын Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын баг тодорхой бүс нутгуудаас хэд хэдэн салбар сонгон авч улирал бүр шинжилгээ хийн нэгтгэл ба худалдан авалтын зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, түүний ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа талаар мэдээлэл агуулсан тайлан бэлтгэн гаргадаг билээ. 

/mn-mn/мэдээлэл/онцлох-мэдээлэл/bdo-horizons-2018-дугаар-2
2018-02-19

*Энэхүү тайланг БДО Глобал эрхлэн гаргав.БДО-ын Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын баг тодорхой бүс нутгуудаас хэд хэдэн салбар сонгон авч улирал бүр шинжилгээ хийн нэгтгэл ба худалдан авалтын зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, түүний ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа талаар мэдээлэл агуулсан тайлан...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/bdo-horizons-2018-01
Үзүүлэлт: 1 - 44
1