• Дэлгэрэнгүй Хайлт

Үзүүлэлт: 1 - 22
1
2018-02-19

*Энэхүү тайланг БДО Глобал эрхлэн гаргав.БДО-ын Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын баг тодорхой бүс нутгуудаас хэд хэдэн салбар сонгон авч улирал бүр шинжилгээ хийн нэгтгэл ба худалдан авалтын зах зээл хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, түүний ирээдүйн чиг хандлага нь ямар байгаа талаар мэдээлэл агуулсан тайлан...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/bdo-horizons-2018-01
Үзүүлэлт: 1 - 22
1