• Дэлгэрэнгүй Хайлт

Үзүүлэлт: 1 - 66
1
2016-09-30

Мэдээллийн эх хувийг BDO Global-аас авав.----------БДО Гадаад Иргэдийн Татварын Мэдээ нь олон улсын төлөөлөгчдөд нөлөөлөгч асуудлуудын талаар татварын болон нийгмийн хамгааллын өнцгөөс ерөнхий тойм мэдээллээр хангадаг.Энэхүү нийтлэл нь сүүлийн саруудад тодорхой улс оронд гарсан мэдээ мэдээллийг...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/expatriate-tax-news-issue-22
2016-09-30

Мэдээллийн эх хувийг БДО Глобал-аас авав.----------2003 онд үүсгэн байгуулагдсан BDO Global Private Client Services Innovation Centre (GPCS) нь БДО-ын олон улсын хувийн үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээний төв юм. Энэ бүлэг нь Европ, Америк, Ази Номхон Далай гэх гурван дэд бүлгээс бзрдэх хувийн...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/bdo-global-private-clients-service-brochure
2016-09-30

Мэдээллийн эх хувийг BDO Germany-аас авав.----------БДО ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕСИЙН КОМПАСЫН ТАЛААРБДО Олон Улсын Бизнесийн Компасыг Олон Улсын Эдийн Засгийн Хамбург Институттай хамтран 2012 онд анх үүсгэн байгуулсан бөгөөд 2016 онд 5 дахь дугаараа гаргаж байна.Ихэнх компаниуд олон улсын хэмжээнд үйл...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/bdo-international-business-compass-2016
2016-09-30

Мэдээллийг BDO Global-аас авав.----------ДУНДАЖ ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ЭНЕРГИЙН КОМПАНИУД 2016 БДО Глобал Энерги Дундаж Зах Зээлийн Хяналт нь 37 улсын дундаж зах зээлд нээлттэй арилжаа хийдэг 304 газрын тосны болон байгалийн хийн компаниудын тайлагнасан мэдээлэл болон 2010-2015 оны олон улсын хөрөнгийн...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/2016-bdo-global-energy-middle-market-monitor
2016-09-30

Мэдээллийн эх хувийг БДО Глобал-аас авав.----------Амьдах газраа сонгохдоо хувь хүмүүс ихэвчлэн хувийн болон эдийн засгийн хүчин зүйлсийг тэнцвэржүүлэхийг хүсэх бөгөөд тэдний санхүүгийн болон глобал хөрөнгийг үр дүнтэй хэлбэрээр зохион байгуулах газрыг хүчдэг. Тэд глобал татварын үүргээ...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/bdo-global-opportunities-report
2016-08-23

Мэдээллийг BDO Global-аас авав.----------Дэлхий дахиныг хамарсан 17 томоохон бүс нутгууд болон тодорхой секторуудыг хамарсан дунд зах зээл дэх Нэгтгэл ба Худалдан Авалтын үйл ажиллагааг судалсны үндсэнд гаргасан 2016 оны 3 дахь улирдлын тайланг толилуулж байгаадаа бид баяртай байна. Хорайзонсын...

/mn-mn/insights-mn/featured-insights/publications-bdo-horizons-2016-issue-3
Үзүүлэлт: 1 - 66
1