Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй

Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй

 

Манай хүнсний болон Хөдөө Аж Ахуйн бизнесийн баг өдөр бүр л бизнесийн лидерүүдтэй уулзаж үйл ажиллагааны тулгамдаж буй асуудал болон хэрхэн илүү сайн шийдвэр гаргах талаар ярилцдаг.

Хөдөө Аж Ахуйн бүхий л бизнес нь янз бүрийн асуудлуудтай тулгарч байдаг. Магадгүй та бизнесийн загвараа нарийн төлөвлөх, засгийн газрын дэмжлэгт орох, экспортын зах зээл дээр гаргахаар бизнесийн өсөлтөө удирдахад төвлөрч байгаа байх.  Тэгвэл таны бизнесийн үе шатыг БДО дээд зэргээр өсгөж, бэрхшээлийг давахад тань дэмжиж чадна.

БДО нь үйлдвэрлэгчээс жижиглэн худалдаачин болон бүхий л Хүнс ба Хөдөө Аж Ахуйн бизнесийн өргөн цар хүрээг хамран ажилладаг.  Бид өөрсдийн нөлөө бүхий  дадлага туршлага дээр тулгуурлан таны бизнесийн  үйл ажиллагааг хамгийн дээд цэгт нь хүртэл өсгөх шийдвэр гаргахад тань туслах, мөн стратегийн зөвлөгөөгөөр хангана.