Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • БДО Сүлжээ

Дэлхий даяар хүргэдэг хэрэглэгчийн онцгой үйлчилгээ.

 

БДО глобал сүлжээ нь 154 улс орон даяар, 1400 гаруй албан газраас, 64.300 гаруй ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гэхдээ тэд бүгд нэг зорилгын төлөө ажиллаж байгаа: танд онцгой үйлчилгээ үзүүлэх явдал юм. Энэ нь таны бизнес, үйлдвэрлэлийг ойлгох, дэлхий нийтийн сүлжээнд тулгуурласан, орон нутгийн нөөц гэсэн үг юм. Та хаана ч, ямар ч бизнес хийсэн, бидэнд таны бизнесийг мэдэх хүн байх болно. Энэ нь харилцагчид онцгой үйлчилгээ үзүүлэх BDO-ын амлалтын зөвхөн нэг хэсэг юм.