Танийг илүү хэрэгтэй мэдээллээр хангах зорилгоор энэ сайт күүки ашигладаг. Энэ сайтад нэвтэрснээр та күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Бидний ашигладаг күүкиний талаар болон түүнийг хэрхэн устгаж болох талаар НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО-оос уншина уу.
  • Э.Буяннэмэх
Э.Буяннэмэх, Аудитын менежер

Э.Буяннэмэх

Аудитын менежер

Улаанбаатар

+(976) 77404040

Холбоо барих